درباره آوای مانا

گروه فرهنگی هنری آوای مانا با هدف فعالیت در زمینه های گویندگی، دوبله، اجرا و تولید برنامه های مختلف از جمله تهیه برنامه های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی، دوبله فیلم های آموزشی، تهیه کتاب های صوتی و…با به کارگیری گویندگان طراز اول، خوش صدا و توانا از …

آوای مانا در یوتیوب

برنامه ها و کتاب های صوتی گروه فرهنگی هنری آوای مانا را در یوتیوب هم تماشا و دنبال کنید.

فهرست